Monthly Archives: January 2014

Transporti urban, bileta do te kushtoje 50 leke

January 30th, 2014 (0)
Çmimi i biletes do te jete 50 leke. Drafti pritet të nënshkruhet nga palët, ku përcaktohen qartë kërkesat e Ministrisë karshi operatorëve që ushtojnë aktivitetin e tyre në transportin qytetas. Diskutimit nëse do të ketë ndryshim apo jo të ...

Transporti urban, bileta do te kushtoje 50 leke

January 30th, 2014 (0)
Çmimi i biletes do te jete 50 leke. Drafti pritet të nënshkruhet nga palët, ku përcaktohen qartë kërkesat e Ministrisë karshi operatorëve që ushtojnë aktivitetin e tyre në transportin qytetas. Diskutimit nëse do të ketë ndryshim apo jo të ...

Transporti urban, bileta do te kushtoje 50 leke

January 30th, 2014 (0)
Çmimi i biletes do te jete 50 leke. Drafti pritet të nënshkruhet nga palët, ku përcaktohen qartë kërkesat e Ministrisë karshi operatorëve që ushtojnë aktivitetin e tyre në transportin qytetas. Diskutimit nëse do të ketë ndryshim apo jo të ...